วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คำกริยาช่วย 24 ตัว

กริยาช่วย

รูปปฎิเสธ

คำย่อ

is

is not

isn't

am

am not

-

are

are not

aren't

was

was not

wasn't

were

were not

weren't

do

do not

don't

does

does not

doesn't

did

did not

didn't

has

has not

hasn't

have

have not

haven't

had

had not

hadn't

can

can not

can't

could

could not

couldn't

may

may not

mayn't

might

might not

mightn't

will

will not

won't

would

would not

wouldn't

shall

shall not

shan't

should

should not

shouldn't

must

must not

mustn't

need

need not

needn't

dare

dare not

daren't

ought

ought not

oughtn't

used to

used not to

usedn't to

ไม่มีความคิดเห็น: